Chính sách bảo mật thông tin

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

combosale.net sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây,

  • Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ ....
  • Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của combosale.net đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên combosale.net
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm bằng email, bưu điện, điện thoại ....
  • Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vàocombosale.net, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.
  • Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
  • Dùng để liên lạc với thành viên khi combosale.net điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
  • Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc : công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng

  • Các thành viên trên trang combosale.net có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên trang combosale.net tới Ban quản trị website qua:
  • Điện thoại : 028 38 49 40 88
  • Hoặc email : combosale.net@gmail.com

- Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin khách hàng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

- Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.