Chính sách thanh toán

1. Sau khi các thành viên đăng ký và đặt mua đơn hàng thành công, nếu chọn hình thức chuyển khoản vui lòng chuyển khoản về số tài khoản​ ghi trên website​

2. Sau khi nhận được thanh toán, Combosale sẽ giao hàng cho khách hàng.

3. Đơn đặt hàng sau thời gian 03 ngày kể từ ngày đăng ký mà không thanh toán thì đơn hàng sẽ tự hủy.

4. Nếu thành viên đã chuyển khoản mà đơn hàng chưa được giao đến sau 05 ngày vui lòng liên hệ hotline: 02838494088